Dhoma konferencash dhe vendakime eventesh

Në varësi të kërkesës tuaj, TBP ofron Sallën Berlin, Tirana dhe Sofia për organizim konferencash, eventesh, pikëtakimesh, trajnimesh dhe ngjarje të tjera.

Sallat Berlin dhe Tirana janë të pozicionuara në katin zero të Ndërtesës 07, të projektuar posaçërisht për konferenca.

Sallat përmbajnë nga 60-70 deri në 350 vende të cilat lëhtësisht ju përshtaten kërkesave tuaj dukë ofruar shërbim të plotë. Këto hapësira kanë dritë natural të depërtueshme nga dyshemja tek dritaret, ku spikasin standartet e Europës Perendimore, siç janë: tavan akustik, ndriçim, ekrane ndërveprues përshtur për prezantime të ndryshme kreaktive nepërmjet PC, laptopit ose paisjeve telefonike, etj.

Broshura Vendtakime (PDF)