Dhoma konferencash dhe vendakime eventesh

TBP mund të përmbush nevojat e secilit klient për të përgatitur Sallën Berlin dhe Tirana në shalla konferencash, eventesh, pikëtakimesh, trajnimesh dhe ngjarjeve të tjera.

Sallat Berlin dhe Tirana janë të pozicionuara në katin zero të Ndërtesës 07 të cilat janë projektuar posaçërisht për konferenca. Sallat përmbajnë nga 60-70 deri në 350 vende të cilat lëhtësisht ju përshtaten kërkesave tuaj dukë ofruar shërbim të plotë.

Këto hapësira kanë dritë natural të depërtueshme nga dyshemja tek dritaret, ku spikasin standartet e Europës Perendimore, siç janë: tavan akustik, ndriçim, ekrane ndërveprues përshtur për prezantime të ndryshme kreaktive nepërmjet PC, laptopit ose paisjeve telefonike, etj.

Broshura Vendtakime (PDF)