Shitje

Cilatdo qofshin kërkesat tuaja, Tirana Business Park është zgjedhja parësore për bizneset e reja dhe në rritje, që kërkojnë njësi të vogla shitje por me ambiente të mëdha. Mjedisi unik i TBP i jep mundësinë bizneseve të rriten duke i mbështetur me pajisje të përparuara, të cilat firmat e suksesshme i përdorin në përditshmërinë e tyre.