Ndërtesa 07

Zhvillimi i TBP ka filluar me ndërtesën 07, në krah të rrugës së Rinasit. Kjo ndërtesë e cila shtrihet në formë U akomondon 710 punonjës në pesë katet e saj. 

Produktet/Shërbimet:Hapësira Zyrash, Salla Konferencash, Dhoma Takimesh, Dyqane, Degë Bankare, Coffee Bar, Restorante
Vendepune:710
Hapësire Zyrash: 7,350 m²
Hapësire Shërbimesh:1,800 m²