Ndërtesa 06

Ndërtesa 06 me formën kubike përbëhet nga kati nëntokësor dhe shtatë kate mbi të. Vendodhja e saj ndërmjet dy ndërtesave ofron mudësi dhe interaktivitet të shkëlqyer me bizneset e tjera.

Produktet/Shërbime:Hapësira Zyre, Dyqane, Coffee Bar, Pastiçeri
Vende pune:600
Hapësire Zyre:8,600 m²
Hapërsire Shërbimesh:1,100 m²