Plan i Përgjithshëm

Zona në Zhvillim prej 222.191 m² është ndërtim në vazhdim i kompanisë Lindner - Group, struktura muliti-funksionale e TBP përfshin:

17 Ndërtesa të cilat përmbajnë

  • 15 Ndërtesa zyrash (duke përfshirë hapësirat e shitjes dhe ato rekreative
  • 2 Ndërtesa për Parking
  • 9.400 Postacione Pune
  • Zona Shitje – 110.000 m²
  • Hapërsira për shitje – të kontrolluara tërësisht nga Lindner
  • Akses në infrastrukturën teknike
  • Struktura fleksibël: ndërto kapitalin tënd në mënyrë të personalizuar dhe behu pjesëe komunitetit të biznesit.