Transporti

Transporti drejt Tirana Business Park sigurohet përmes transportit publik dhe privat; shërbimit taksi dhe transportit të përbashkët me konceptin car pool të cilat lidhin Parkun me qytetin dhe aeroportin.

Prej tetorit 2016 është konfirmuar se Tirana do të ketë një tren që do të lidhë qendrën e qytetit me aeroportin. Stacioni i fundit përpara aeroportit do të jetë pranë Tirana Business Park, i cili do të jetë brenda një distance që mund të përshkohet më këmbë nga ambientet tona.

Orari I autobuzit