Parkim

TBP në këtë fazë ofron parkim për të stafin e kompanise tuaj, për klientët dhe të ftuarit në një sipërfaqe prej 10,000 m², në parkimin nëntokësor dhe atë të hapur në ambjetet rrethuese. Gjithashtu në fazat e mëtejshmë TBP do mundësoj dy ndërtesa dedikuar vetëm për parkim.