NOA Albania takim i brëndshme

NOA organizoi në ambientet Tirana Business Park për dy ditë rrjesht takim të brëndshme me punonjësit e saj mbi Menaxhimin e Projekteve - Programi Fast Track.

NOA Albania një institucion financiar jobankar me 15 vite shërbim të përkushtuar dhe profesional për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe mikro përmes aktivitetit kreditues në Shqipëri.

Qëllimi i kompanisë është të ofrojë shërbime të përshtatshme dhe produkte financiare për klientët ambiciozë në një mënyrë profesionale dhe fitimprurëse, që të bëjë një ndryshim pozitiv për të gjithë partnerët e tyre me objektivin përfundimtar për të gjeneruar vlerë për investitorët. Të paturit një stafi të mirë-trajnuar duhet të jetë një prioritet jo vetëm për NOA, por për çdo biznes dhe ky aktivitet u mbajt në atë frymë. 

Kthehu në listë