Për më shumë informacion ju lutem vizitoni politikat për ruatjen e privatësisë mbi përdorimin dhe trasferimin e të dhënave dhe qëllimin e përpunimit të tyre. Ju mund të gjëni të gjitha detajet tek "Përdorimi dhe trasferimi i të dhënave dhe praktikave personale".

Kontakto

Tirana Business Park

Ndërtesa No. 07
Rruga Rinas
Tiranë, Shqipëri

Telefon: +355 4 4415153/4/8
Fax: +49 8723 20-3428
info[at]tiranabusinesspark.com