Trajnimi i të rinjëve nga World University Services - WUS

World University Services - WUS, vazhdon të mbështesë nëpërmjet trajnimeve studentët e Universiteteve Shtetrore Shqiptare duke i përgatitur dhe krijuar lidhje me bizneset gjermane dhe biznese apo Institucione që operojnë në Shqipëri.

Nëpërmjet dedikimit, pasionit të trajnerëve dhe nëpërmjet mbështetjes së Shoqatës Gjermane të Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri (DIHA), këta studentë kanë patur rezultate të sukseshme në punësim. Për ta është një mundësi e shkëlqyer për t'u përgatitur në përballjen me tregun shqiptar, për të mësuar se si të prezantojnë vetën dhe formimin e tyre tek punëdhënësit.

back to list